3, ఆగస్టు 2007, శుక్రవారం

Favoritesని ప్రింట్ చేసుకోవడమెలాగంటే...


ఇంటర్నెట్ ఎక్స్‌ప్లోరర్ ప్రోగ్రాములోని Favorites ఫోల్డర్‌లో మీరు సేవ్ చేసుకున్న
లింకులన్నింటినీ పేపర్‌పై ప్రింట్ చేసుకునే మార్గం ఒకటుంది. IE ఓపెన్ చేసి File
మెనూలోని Import/Export ఆప్షన్ ఎంచుకున్న వెంటనే Import/Export
Wizard పేరుతో ఓ విండో ప్రత్యక్షమవుతుంది. Next బటన్ క్లిక్ చేసి Export
Favorites అనే ఆప్షన్‌ని సెలెక్ట్ చేసుకుని Next క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు
Favorites ఫోల్డర్ సెలెక్ట్ చేసుకుని Next క్లిక్ చేసి Export to a File
or Address అనే ఆప్షన్ వద్ద ఏదో ఒక పాత్ ఇవ్వండి. మనం స్పెసిఫై చేసిన
పాత్‌లో ఇప్పుడు bookmark.htm పేరుతో ఓ ఫైల్ క్రియేట్ అయి అందులోని మన
Favorites ఫోల్డర్‌లో ఉన్న లింకులన్నీ చేర్చబడతాయి. ఆ ఫైల్‌ని డబుల్‌క్లిక్ చేస్తే
లింకులతో కూడిన IE విండో ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ ఫైల్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత IEలో
File>Print అనే ఆప్షన్‌ని సెలెక్ట్ చేసుకుని Print డైలాగ్ బాక్స్‌లో print
table of links అనే ఆప్షన్ టిక్ చేసి ప్రింట్ చేస్తే లింకులన్నీ పేపర్ పైకి వస్తాయి.

కామెంట్‌లు లేవు: