22, ఆగస్టు 2007, బుధవారం

PDF నుండి టెక్స్ట్ ఫార్మేట్‍లోకి…వందలాది పేజీలు గల PDF డాక్యుమెంట్లలోని సమాచారాన్ని TEXT ఫార్మేట్‍లోకి

కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి ముందుగా ఆ PDF ఫైల్‍ని Acrobat Reader

మృదులాంత్రముతో ఓపెన్ చేసుకుని అందులో ప్రతీ పేజీలోని టేక్స్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని

మరో ప్రక్క Notepad ప్రోగ్రామ్‍ని ఓపెన్ చేసుకుని అందులో పేస్ట్ చేయ్యవలసి

ఉంటుంది. ఈ తతంగం ఏమీ లేకుండా మనం ఏ PDF ఫైల్‍ని ఇన్‍పుట్‍గా ఇచ్చినా

దానిలో ఉన్న సమాచారం మొత్తాన్ని మనమ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న లోకేషన్‍లో Text

ఫైల్‍గా సేవ్ చేసే మృదులాంత్రం(Software) PDF2TXT.

కామెంట్‌లు లేవు: