11, ఆగస్టు 2007, శనివారం

ఆటపట్టించే మెసేజ్‌లు ఇలా సృష్టించొచ్చు..


డెస్క్‌టాప్‌పై ఒక ఫైల్‌ని ఉంచి, ఎవరైనా దానిని క్లిక్ చేసిన వెంటనే పగలబడి నవ్వించే జోక్ కాని, హార్ట్‌బీట్ పెంచే వార్నింగ్ మెసేజ్ కాని చూపించబడేటట్లు ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా?? Notepad ద్వారా కావలసిన మెసేజ్‌ని టైప్ చేసి .vbs ఫైల్‌గా క్లిక్ చేసిన వెంటనే You have just deleted C:\Windows. Your disk will be formatted when you shutdown అనే వార్నింగ్‌తో హడలగొట్టాలంటే సింపుల్‌గా Notepad ఓపెన్ చేసి Response+MsgBox("you just deleted C:\Windows\"+vbcrlf+"your disk will be formatted when you shutdown",vbokonly,"Danger!") అనే వాక్యాన్ని టైప్ చేసి దాని ఎదో ఒక పేరుతో డెస్క్‌టాప్‌పై .vbs ఎక్స్‌టెన్షన్‌తో సేవ్ చేయండి.ఇక్కడ రెండు లైన్లని +vbcrlf+ అనే పదం కలుపుతుంది.చివరగా vbokonly అనే పదం తర్వాత కోటేషన్ మార్కుల మధ్య వార్నింగ్ మెసేజ్ టైటిల్‌గా ఏం ఉండాలనుకుంటున్నామో దాన్ని టైప్ చేయవలసి ఉంటుంది. ప్రాక్టికల్‌గా చేసి చూడండి. ఈ టెక్‌నిక్ ఎంత సరదాగా ఉంటుందో! Windows Scripting Host ఇన్‌స్టాల్ చేయబడి ఉంటేనే ఇది సాధ్యం సుమా! ఇది సరదాకోసం రాసింది మాత్రమే.. అప్పుడప్పుడు కాస్త రిలీఫ్ కోసం ఇలా కూడా ప్రయత్నించొచ్చు అని.

కామెంట్‌లు లేవు: