9, డిసెంబర్ 2007, ఆదివారం

ఆడియో Flange ఎఫెక్ట్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందంటే..


Sound Forge, Calkwalk Pro వంటి దాదాపు అన్ని రకాల ఆడియో ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్ వేర్లలో Flange అనే ఒక ఎఫెక్ట్ కన్పిస్తుంటుంది. ప్రస్తుతం మనం వింటున్న techno సౌండ్లలో మ్యూజిక్ చివరి దశలో ఎలా పూర్తవుతుందో మీరు గమనించే ఉంటారు. అప్పటివరకూ ఉధృతంగా విన్పించబడిన మ్యూజిక్ చివరకు వచ్చేసరికి క్రమేపీ తగ్గుతూ కేవలం కొద్ది సెకన్ల వ్యవధిలోనే పూర్తి నిశ్చబ్ధ స్థితికి చేరుకుంటుంది. అనేక తెలుగు పాటల్లోనూ పాటల చివర ఈ ఎఫెక్ట్ ఉపయోగిస్తుంటారు. ఏదైనా ఆడియో ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్ వేర్ లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఆడియో ట్రాక్ కీ అలాంటి ఎఫెక్ట్ ఆపాదించుకోవడానికీ Flange ఎఫెక్ట్ ఉపయోగపడుతుంది.

కామెంట్‌లు లేవు: