21, అక్టోబర్ 2007, ఆదివారం

ఇంటర్నెట్ బ్రౌజింగ్ టిప్స్

వెబ్‌సైట్లలో Home పేజ్‌లోని లింక్‌లను క్లిక్ చెయ్యడం ద్వారా వేరే పేజికి చేరుకున్నపుడు తిరిగి ముందు పేజీకి రావాలంటే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్‌ప్లోరర్‌లోని Back, Forward బటన్లని మౌస్‌తో క్లిక్ చేస్తుంటాం కదా! మౌస్‌తో పనిలేకుండానే కీబోర్డ్ ద్వారా కూడా ముందు, తర్వాతి పేజీలకి చేరుకోవచ్చు. ఇంతకుముందు బ్రౌజ్ చేసిన పేజీకి వెళ్ళడానికి Alt+Left Arrow కీల సముదాయాన్ని, తర్వాతి పేజీకి వెళ్ళడానికి Alt+Right Arrow కీలను ప్రెస్ చేయాలి. అలాగే ఒక వెబ్ పేజీలో ఒక నిర్ధిష్టమైన పదం ఎక్కడ ఉందో వెదకడానికి పెజీ మొత్తాన్నీ ప్రైకీ, క్రిందకీ స్క్రోల్ చేస్తూ సమయం వృధా పరచనవసరం లేదు. Ctrl+F కీ కాంబినేషన్‌ని ప్రెస్ చేసినట్లయితే స్క్రీంపై Find డైలాగ్ బాక్స్ ప్రత్యక్షమవుతుంది. దీనిలో మీరు ఏ పదాన్నయినా టైప్ చేసి ఆ వెబ్ పేజీలో ఆ పదం ఏ ప్రదేశంలో తటస్థపడిందో వెదకమని చెప్పవచ్చు. Find డైలాగ్ బాక్స్‌లో Up బటన్‌ని టిక్ చేసినట్లయితే ప్రస్తుతం ఉన్న పొజిషన్ నుండి పైవైపు మనం కోరిన పదం వెదకబడుతుంది.

కామెంట్‌లు లేవు: