27, అక్టోబర్ 2007, శనివారం

ముఖ్యమైన పాయింట్లను హైలైట్ చేయడంMS Wordలో బ్రోచర్లు,కవరింగ్ నోట్లు తయారు చేసేటప్పుడు కొన్ని పాయింట్లను హైలైట్ చేయాల్సొస్తుంది. అప్పుడు వర్డ్‌లో లభించే Blinking Background అనే ఆప్షన్ ద్వారా మీ ముఖ్యమైన పాయింట్లని హైలైట్ చేసుకోవచ్చు. ఏ టెక్స్ట్ నైతే హైలైట్ చేయాలనుకున్నారో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని Format>Font మెనూలో ఉండే Text Effects అనే విభాగంలోకి వెళ్ళండి. Office 97లో ఇది Animation అనే విభాగంలో ఉంటుంది.. ఇక్కడ Blinking Background అనే ఆప్షన్‌ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న టెక్స్ట్ ఎల్లప్పుడూ బ్లింక్ అవుతూ ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది.

కామెంట్‌లు లేవు: