23, అక్టోబర్ 2007, మంగళవారం

ఫొటోషాప్ లో ఒకే బ్యాక్ గ్రౌండ్లో పలు ఇమేజ్ లు మెర్జ్ చేయడం (వీడియో)

అడోబ్ ఫొటోషాప్ లో పలు ఒకే బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో అనేక ఇమేజ్ లను ఇలా మెర్జ్ చేస్తారో ప్రాధమిక స్థాయిలో ఈ వీడియోలో వివరించాను. వీడియో పరిమాణం పెరిగిపోతుండడం వల్ల మరింత వివరంగా అందించలేకపోతున్నాను.

కామెంట్‌లు లేవు: