22, అక్టోబర్ 2007, సోమవారం

పిల్లల కోసం ప్రత్యేకంగా సెర్చ్ ఇంజిన్

కావలసిన సమాచారం కోసం వెదకడానికి Google వంటి సెర్చ్ ఇంజిన్‌ని వాడుతుంటాము. అయితే కంటెంట్ ఫిల్టరింగ్ సదుపాయాలు ఉన్నప్పటికీ పిల్లలు అడల్ట్ సమాచారాన్ని వెదకకుండా నిరోధించడంలో ఈ సెర్చ్ ఇంజిన్‌లు విఫలం అవుతున్నాయి.ఈ నేపధ్యంలో ప్రత్యేకంగా పిల్లల కోసమే ఉద్ధేశించబడిన www.zoo.com అనే సెర్చ్ ఇంజిన్‌ని మీ హోమ్ పేజి్‌గా సెట్ చేసుకోండి. పిల్లలను ఆకట్టుకునే జంతువుల బొమ్మలతో కూడిన ఈ సెర్చ్ ఇంజిన్‌లో మీ పిల్లలు సెర్చ్ చేసే సమాచారం పూర్తిగా విజ్ఞానానికి , వినోదానికి సంబంధించినదై ఉంటుంది. ఉదా. కు ఎవరైన పిల్లలు breast cancer అని కీవర్డ్ టైప్ చేస్తే దాని గురించి సమస్త సమాచారం లింక్‌ల రూపంలో లభిస్తుంది. అదే breast అని టైప్ చేస్తే ఎలాంటి రిజల్టూ చూపించబడదు.

కామెంట్‌లు లేవు: