6, మార్చి 2008, గురువారం

విండోలను ట్రాన్స్ పరెంట్‍గా మార్చుకోవడం..


విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‍లో మీరు ఏ విండోనైనా పై చిత్రంలోని విధంగా ట్రాన్స్ప్ రెంట్‍గా (క్రింది విండోలోని సమాచారం కూడా కన్పించేలా) మార్చుకోవాలంటే Vitrite అనే చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఉపయోగపడుతుంది. దీనిని ఇన్‍స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఇది సిస్టమ్ ట్రేలోకి వెళ్ళి కూర్చుంటుంది.ఇక మీరు ఏ విండోలో ఉన్నప్పుడైనా Ctrl+Shift+1 లేదా Ctrl+Shift+2 మాదిరిగా వరుసగా కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్‍లను ఉపయోగిస్తే అది ట్రాన్స్ పరెంట్‍గా అవుతుంటుంది.

కామెంట్‌లు లేవు: