7, సెప్టెంబర్ 2007, శుక్రవారం

PS ఫాంట్ల ఫైళ్ల సంగతి ఇది..


మన కంప్యూటర్లో ఇన్ స్టాల్ చేసుకునే ప్రతీ PS ఫాంట్ సహజంగా PFB, PFM అనే రెండు ఫైళ్లని పిసిలో సేవ్ చేస్తుంది. Printer Font Binary అనే పదానికి సంక్షిప్త రూపమే PFB. ఫాంట్ ఎలా కనిపిస్తుందో నిర్ణయించే ఫాంట్ యొక్క outline సమాచారాన్ని ఈ ఫైల్ కలిగి ఉంటుంది. ఇక PFM విషయానికి వస్తే ఇది Printer Font Metrics అనే పదానికి సంక్షిప్త రూపం. ఫాంట్ స్పేసింగ్ కి సంబంధించిన సమాచారం ఈ PFM ఫైళ్లలో స్టోర్ అయి ఉంటుంది.

కామెంట్‌లు లేవు: