12, సెప్టెంబర్ 2007, బుధవారం

Gmail వేగంగా ఓపెన్ అయ్యేలా…
mail.google.com అనే అడ్రస్‍ని టైప్ చేయడం ద్వారా Gmail ఓపెన్
చేస్తునపుడు Loading అనే మెసేజ్ చూపించబడి స్క్రీన్‍పై Gmail హోమ్‍పేజ్
చూపించబడడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. ఇలా Loading అనే మెసేజ్
కన్పించినప్పుడు Ctrl+F5 కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్‍ని ఉపయోగించండి. వెంటనే
హోమ్‍పేజి ప్రత్యక్షమవుతుంది. mail.google.com అనే అడ్రస్‍కి బదులు
http://mail.google.com/mail/h/ అనే అడ్రస్‍ని టైప్ చేసినా కూడా
అదనపు ఆకర్షణలు వీలైనంతగా తగ్గించబడి Gmail హోమ్‍పేజి వెంటనే
ప్రత్యక్షమవుతుంది. ఇంకా స్పీడ్‍గా కావాలంటే http://m.gmail.com అనే
అడ్రస్‍ని టైప్ చేయండి. ఇది Gmail యొక్క మొబైల్ వెర్షన్. చాలా వేగంగా ,
తక్కువ గ్రాఫిక్స్ తో స్క్రీన్‍పై దర్శనమిస్తుందిది.

కామెంట్‌లు లేవు: