1, సెప్టెంబర్ 2007, శనివారం

అన్ని మీడీయా ఫార్మేట్లని సపోర్ట్ చేసే ప్లేయర్...ఆడియో సిడిలు మొదలుకుని, విసిడిలు MP3, WMA, Real Audio,
Real Video, AVI, MPEG, MOV, QT, MIDI, AIFF వంటి
ప్రముఖ ఆడియో, వీడియో ఫార్మేట్లకు చెందిన అన్ని రకాల ఫైళ్ళనీ ప్లే చేయగల
శక్తివంతమైన మీడియా ప్లేయింగ్ మౄదులాంత్రము (Software)
CDH Media Wizard. కేవలం ఆయా ఫైళ్ళని ప్లే చెయ్యడమే కాకుండా,
WAV to MP3, MP3 to WAV ఆడియో సిడిలను WAV లేదా నేరుగా
MP3 ఫార్మేట్‌లోకి కన్వర్ట్ చెయ్యగలుగుతుంది.

కామెంట్‌లు లేవు: