25, సెప్టెంబర్ 2007, మంగళవారం

అక్టోబర్ 2007 సంచిక రెండు రోజుల్లో విడుదల అవుతుంది!

ఈ సంచికతో కంప్యూటర్ ఎరా 7వ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెడుతోంది.. ఈ ఆరేళ్లలో స్పృశించిన కొన్ని అద్భుతమైన వ్యాసాలను ఈ సంచికలో ప్రచురించడం జరిగింది. మిస్ అవకుండా చదవవలసిన సంచిక ఇది.

1 కామెంట్‌:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

తప్పకుండా..చదువుతాము