ఇంటర్నెట్ బ్రౌజింగ్‍కి IE బదులుగా ఫైర్‌ఫాక్స్ వాడేవారు Network Pipelining వంటి కొన్ని సెట్టింగులను మార్చడం ద్వారా వేగంగా పనిచేస్తుంది. అయితే వాటిని మేన్యు‍వల్‌గా కాన్ఫిగర్ చేయడం ఇబ్బంది అనుకున్నట్లయితే Fasterfox అనే add-on మీ ఫైర్‌ఫాక్స్ బ్రౌజర్‌లో ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోండి. ఇందులో Prefetching, Cache, Rendering ,కనెక్షన్ స్పీడ్, పైప్ లైనింగులకు సంబంధించిన రెడీమేడ్ సెట్టింగులు లభిస్తుంటాయి. వాటిని మీరు కోరుకున్న విధంగా సెట్ చేసుకోవచ్చు.