29, నవంబర్ 2008, శనివారం

ఫోన్ నీళ్ళలొ తడిచిందా. ఇలా చేయండి !..

జేబులో పెట్టుకున్న ఫోన్ క్రిందికి వంగినప్పుడు నీళ్ళలో పడడం వంటి సంఘటనలు అనేకసార్లు

జరుగుతుంటాయి. మీ విషయంలోనూ ఇలా జరిగినట్లయితే వీలైనంత వరకూ ఒక నిముషం

లోపలే వేగంగా బ్యాటరిని తీసేయండి. బ్యాటరీకి తేమ కలవడం వల్ల షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యే

ప్రమాదం ఉంది ఆ తర్వాత మీ దగ్గరలొ ఉన్న సెల్‍ఫోన్ టెక్నిషియన్ ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే

మీ ఫోన్‍ని అతని వద్దకు తీసుకువెళ్ళి దానిని పూర్తిగా డీ అసెంబుల్ చేయించి లోపలి భాగాలు

ఆరేవరకు వేచి ఉండాలి. ఒకవేళ మీరే డీఅసెంబుల్ చేయగలిగిన నైపుణ్యం ఉన్నట్లయితే అలాగే

డీఅసెంబుల్ చేసి 60W లైట్ కాంతి నేరుగా ఆయా అంతర్గత భాగాలపై ప్రసరించేలా కొద్దిసేపు

ఉంచండి. దీంతో చిప్‍ల క్రిందకు చేరిన తేమ ఏదైనా ఉంటే ఆవిరైపోతుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ అన్ని

భాగలను అసెంబుల్ చేసి బ్యాటరీని యధాస్థానంలో ఉంచేయవచ్చు.