సిడిలను డివిడిలను రైట్ చేయ్యడానికి మనమందరం ఉపయోగించే Nero Expressవంటి సాఫ్ట్ వేల్లు ఆయా CD/DVD రైటర్లతో పాటు OEM వెర్షన్‍గా ఉచితంగా అందించబడుతున్నాయి. కానీ విడిగా అయితే అవి ఉచితమైనవి కావని మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఈ నేపధ్యంలో ఒకవేళ మీరు పూర్తిగా ఉచితంగా లభించే సిడి/డివిడి రైటింగ్ సాఫ్ట్ వేర్ కోసం వెదుకుతున్నట్లయితే Burn Aware Free Edition వాడుకోవచ్చు. దీని ద్వారా CD/DVD లతో పాటు Blu-Ray ( BD-R/BD-RE ) డిస్కులను సైతం (మీ వద్ద ఆ రైటర్ ఉన్నట్లయితే ) రైట్ చేసుకోవచ్చు. డిస్క్ ఇమేజ్‍లను క్రియేట్ చెసుకోవడం, డిస్క్ టు డిస్క్ కాపీయింగ్ వంటి అన్ని సదుపాయాలు అందిస్తుందిది.