మీ కంప్యూటర్‍లో ఏవి బడితే అవి భారీ సంఖ్యలొ ప్రాసెస్‍లు రన్ అవుతూ మీ సిస్టమ్ పనితీరుని నెమ్మదింపజేయడంతో పాటు సిస్టమ్ క్రాష్ అవడానికి దారి తీస్తున్నాయా ? అయితే మీరు Process Lasso అనే చిన్న సాఫ్ట్ వేర్ మీ కంప్యూటర్లో ఇన్‍స్టాల్ చేసుకోండి. ఈ సాఫ్ట్ వేర్ సిస్టమ్ ట్రేలో రన్ అవుతున్న ప్రతీ ప్రాసెస్‍ని నిశ్శబ్దంగా మోనిటర్ చేస్తూ ఏదైనా ప్రాసెస్ 35% కన్నా ఎక్కువ CPU cycle ని హరిస్తుంటే దాన్ని kill చేస్తుంది. అలాగే రన్ అవుతున్న అన్ని ప్రాసెస్‍ల వివరాలూ నమోదు చేస్తుంది.