18, నవంబర్ 2007, ఆదివారం

విండోస్ ’సి’ డ్రైవ్‍లోనే బెటర్
ఒకటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌ని ఉపయోగిస్తూ మీవద్ద ఒకటి కంటే ఎక్కువ డ్రైవ్‌లు ఉన్నప్పుడు దాదాపు అందరూ C డ్రైవ్‌లోనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌ని ఇన్‌స్టాల్ చేస్తుంటారు. ఒకవేళ రెండు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌లను వాడదలుచుకున్నప్పుడు అదీ ఆల్రెడీ C డ్రైవ్‌లో ఒక ఆపరేటిన్ సిస్టమ్ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు మాత్రమే తాజాగా ఇన్‌స్టాల్ చెయ్యదలుచుకున్న రెండవ O/S కోసం D, E,F వంటి ఇతర డ్రైవ్‌ల జోలికి వెళ్తుంటాం. అయితే వాస్తవానికి విండోస్‌ని ఇతర డ్రైవ్‌లలో కన్నా రూట్ డ్రైవ్ అయిన C డ్రైవ్‌లో ఇన్‌స్టాల్ చెయ్యడమే అన్ని విధాలా మంచిది. దీనికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి.

విండోస్ ఆధారిత ఫైళ్ళు కనిపించక ఇబ్బంది


పొరబాటులో లేక ఆల్రెడీ C డ్రైవ్‌లో వేరొక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉండడం వల్లనో Win Xp ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌ని D డ్రైవ్‌లో ఇన్‌స్టాల్ చేశామనుకుందాం. విండోస్ వరకూ బాగానే పనిచేస్తుంది. అయితే కొన్ని ధర్డ్‌పార్టీ సాఫ్ట్‌వేర్లు విండోస్‌లో అంతర్భాగంగా కంప్యూటర్‌లోకి కాపీ చేయబడి ఉండే సిస్టమ్ ఫైళ్ళ ఆధారంగా పనిచేస్తుంటాయి. వాస్తవానికి సక్రమంగా ప్రోగ్రామింగ్ చేయబడిన సాఫ్ట్‌వేర్లలో Windows ఇన్‌స్టలేషన్ పాత్‌ని తమంతట తాము తెలుసుకునే ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ రాయబడి ఉంటుంది. వాటి విషయంలో ఎలాంటి ఇబ్బందీ ఉండదు. అలాంటి ఏర్పాటు లేని ధర్డ్ పార్టీ సాఫ్ట్‌వేర్లు C డ్రైవ్‌లోనే ఉందని భావించి పనిచేస్తుంటాయి. దానితో తమకు కావలసిన విండోస్ సిస్టమ్ ఫైళ్ళ కోసం రూట్ డ్రైవ్ అయిన Cఆని వెదుకుతాయి. ఉదా.. మనం ప్రతీరోజు ఉపయోగించే అధికశాతం సాఫ్ట్‌వేర్లు Windows ఫోల్డర్‌లో స్టోర్ చేయబడి ఉండే i386 అనే ఫోల్డర్‌లో ఉండే ముఖ్యమైన సిస్టమ్ ఫైళ్ళని వాడుకుంటుంటాయి. ఒకవేళ విండోస్ D డ్రైవ్‌లో ఇన్‌స్టాల్ చేయబడి ఉన్నట్లయితే ఆ i386 ఫోల్డర్ కూడా అదే డ్రైవ్‌లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ధర్డ్‌పార్టీ సాఫ్ట్‌వేర్లు C డ్రైవ్లో మాత్రమే తమకు కావాల్సిన ఫైళ్ళకోసం వెదికి అవి కనిపించకపోయేసరికి ఎర్రర్ మెసేజ్‌ని చుపించి పనిచేయకుండా నిలిచిపోతాయి. సో.. ఒకవేళ విండోస్‌ని C లో కాకుండా D,E వంటి ఇతర డ్రైవ్‌లలో ఇన్‌స్టాల్ చేసినట్లయితే ఇలాంటి ఎర్రర్ మెసేజ్‌లను పరిస్థితిని అధిగమైంచడనికి D:\Windows అనే ఫోల్డర్ మొత్తాన్ని C డ్రైవ్‌లోకి అదనంగా ఓ కాపీ చేసిపెడితే ఇకపై ఇలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తవు.


పాత్ మారిపోవడం వల్ల సమస్యలు

అయితే ఇలా చేయడం వల్ల మరో సమస్య ఉంది. కొన్ని సాఫ్ట్‌వేర్లు తాము ఇన్‌స్టాల్ అయ్యేటప్పుడు Windows ఫోల్డర్ యొక్క పాత్‌ని Dగా సెట్ చేసుకుని ఉంటాయి. తాజాగా అలాంటి సాఫ్ట్‌వేర్లు సరిగ్గా లోడ్ అవక ఇబ్బందులు సృష్టించవచ్చు. అలాంటప్పుడూ విండోస్ ఫోల్డర్‌ని Cలోకి కాపీ చేసిన తర్వాత ఏయే సాఫ్ట్‌వేర్లు పనిచేయడం లేదో వాటిని రీఇన్‌స్టాల్ చేయండి.

కామెంట్‌లు లేవు: