15, నవంబర్ 2007, గురువారం

9x కంప్యూటర్లలో డెస్క్ట్ టాప్ పై IE వాల్ పేపర్లు కావాలంటే
HTML వెబ్‌పేజీల్లో పొందుపరచబడిన అందమైన ఇమేజ్‌లను డెస్క్ టాప్‌పై వాల్‌పేపర్లుగా అమర్చుకోడానికి Windows 98, Me వంటి పాత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లలో ActiveDesktop అనే ఆప్షన్ enable చెయ్యబడి ఉండాలి. డెస్క్ టాప్ పై మౌస్ తో రైట్ క్లిక్ చేసి Active Desktop అనే మెనూలో Show Web Content అనే ఆప్షన్‌ని క్లిక్ చేసినా గానీ, లేదా ControlPanel>Folder Options>General>ActiveDesktop>Enable Web Content on my desktop అనే ఆప్షన్‌ని అమర్చుకునే సదుపాయం అందుబాటులోకి వస్తుంది.

కామెంట్‌లు లేవు: