25, నవంబర్ 2007, ఆదివారం

స్టెగనోగ్రఫీతో దాచిపెట్టబడిన వాటిని కనుక్కోవచ్చు..


ఫొటోలలోనూ, MP3 ఫైళ్లలోనూ రహస్యంగా ఇతర ఫైళ్లని జొప్పించి ఇతరులకు కనపడకుండా చేరవేసే ప్రక్రియను స్టెగనో గ్రఫీ అంటారు. ఇలా ఒక ఫైల్ లో రహస్యంగా సమాచారాన్ని జొప్పించడానికి అనేక రకాల స్టెగనోగ్రఫీ సాఫ్ట్ వేర్లు లభిస్తున్నాయి. అయితే ఈ స్టెగనోగ్రఫీకి విరుగుడుగా స్టెగనాలసిస్ అనే ప్రత్యేకమైన టెక్నిక్ సైతం వాడుకలోకి వచ్చింది. మనం ఏ పేరెంట్ ఫైళ్లలో అయితే రహస్య సమాచారాన్ని పొందుపరిచామో ఆ పేరెంట్ ఫైళ్లని స్వీకరించి, విశ్లేషించి, అందులో అంతర్గతంగా పొందుపరచబడి ఉన్న సమాచారాన్ని గుర్తించి నాశనం చేసే ప్రక్రియనే స్టెగనాలసిస్ గా వ్యవహరిస్తారు. స్టెగనోగ్రఫీ కంటెంట్ ని గుర్తించే ఇలాంటి సాఫ్ట్ వేర్లలో Stegdetect అనే ప్రోగ్రామ్ JPEG ఇమేజ్ ఫైళ్లలో రహస్యంగా పొందుపరచబడిన సమాచారాన్ని వెదికిపట్టుకోగలుగుతుంది.

కామెంట్‌లు లేవు: