27, జులై 2007, శుక్రవారం

SP2 తర్వాత కొన్ని సర్వీసులు రావడం లేదు!


మైక్రోసాప్ట్ సంస్థ ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టం ని విడుదల చేయడం, దానిలో లోపాలు బయటపడడం, ఆయా లోపాలకు ఫిక్స్ లను విడుదల చేయడం, కొన్నాళ్లకు పలు ఫిక్స్ల్ లను కలిపి సర్వీస్ ప్యాక్ లను విడుదల చేయడం, మళ్లీ ఆ సర్వీస్ ప్యాక్ లు ఇన్ స్టాల్ చేసిన తర్వాత సరిక్రొత్త సమస్యలు తలెత్తడం సహజమైపోయింది. ఇదే కోవలో Windows కోసం ఉద్దేశించబడిన SP2నీ, Windows Server 2003 ఆపరేటింగ్ సిస్టం కోసం విడుదల చేయబడిన SP1 సర్వీస్ ప్యాక్ లను మన సిస్టం లో ఇన్ స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఒక్కోసారి కొన్ని సర్వీసులు విండోస్ తో పాటు స్టార్టప్ లో ప్రారంభం అవకుండా నిలిచిపోతున్నాయి. Application Layer Gateway Service,
Alerter, Automatic Updates, Background Intelligent Transfer Service, DNS Client, Distributed Transaction Coordinator, Remote Procedure Call (RPC), Remote Procedure Call Locator, Remote Registry, SSDP Discovery Service, TCP/IP NetBIOS Helper, Uninerruptible Power Supply, UPnP Device Host, Virtual Server, WebClient అనే సర్వీసులలో ఏవో కొన్ని గానీ, అన్నీ గానీ స్టార్టప్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయబడడం లేదు.

కామెంట్‌లు లేవు: