2, ఏప్రిల్ 2008, బుధవారం

డ్రైవ్ లను దాచి పెట్టడానికి సులువైన మార్గం


విండోస్ రిజిస్ట్రీ ద్వారా మన హార్డ్ డిస్క్ లోని C, D, E వంటి వేర్వేరు డిస్క్ డ్రైవ్ లను ఇతరులకు కనిపించకుండా ఎలా చేయాలో చూద్దాం. మీకంప్యూటర్లో Start మెనూలో Run కమాండ్ బాక్స్ లో diskpart అనే కమాండ్‍ని టైప్ చేయండి. వెంటనే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ వద్ద DISKPART> అని వస్తుంది. అక్కడ list volume అనే కమాండ్ టైప్ చేస్తే క్రింది విధంగా స్క్రీన్ వస్తుంది. D డ్రైవ్‍ని హైడ్ చేయాలనుకుంటే select volume # అనే కమాండ్‍ని టైప్ చేసి , వెంటనే remove letter D అని టైప్ చేయండి. దాంతో డ్రైవ్ లెటర్ తొలగిపోతుంది. మళ్ళీ ఆ డ్రైవ్ రావాలంటే పై క్రమంలోనే కమాండ్లని టైప్ చేసి remove letter D వద్ద assign letter D అనే కమాండ్‍ని ఉపయోగించుకోవలసి ఉంటుంది.

1 కామెంట్‌:

oremuna చెప్పారు...

Good one!

another way to do the same...

My Computer --> right click --> click on manage --> go to disk management --> view your disks and hide/change drive letters/format/mount on different directories etc.. etc..

I really like the mount to different directory options.
if you mount your secret drive to c:\windows\system\somedirectory\someotherdirectory\andsomeotherdirecty\..... there is good options novice users wont' fine it! still you can use it. but search results will show results from this drive too!