12, జనవరి 2008, శనివారం

రోజువారీ కార్యకలాపాలు రికార్డ్ చేసేలాకంప్యూటర్ ఆన్ చేసిన తర్వాత మనం రకరకాల ప్రోగ్రాములను రన్ చేస్తుంటాం, పలు వెబ్ సైట్లని వి జిట్ చేస్తుంటాం, డాక్యుమెంట్లని టైప్ చేస్తుంటాం, ఇలా మనం సిస్టమ్ ఆన్ చేసినప్పటి నుండి తిరిగి కట్టేసేటంతవరకు మనము చేసే పనులన్నీ రికార్డ్ చేయబడి ఒక వీడియో రూపంలో మార్చబడితే ఎలా ఉంటుంది? snaplogger అనే ప్రోగ్రాం ఈ పనిని నిజం చేసి పెడుతుంది. ఇది మనం పిసిని ఆన్ చేసిన క్షణం నుండి నిరంతరాయంగా మొత్తం కంప్యూటర్ స్క్రీన్ లేదా మనం ఎంచుకున్న విండోని పలు ఫోటోలుగా కేప్చర్ చెస్తుంటుంది. కొన్ని సెకండ్లకు ఓ ఫోటో చొప్పున మీకు తెలియకుండానే రికార్డ్ చేయబడుతుంది. ఈ ఫోటోలన్నింటిని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ప్లే అయ్యే వీడియో మాదిరిగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది.

కామెంట్‌లు లేవు: