8, జనవరి 2008, మంగళవారం

రీడ్ అవని డిస్క్ ల్లో డేటా రికవరింగ్‌కి...


సిడిలపై బాగా గీతలు పడడం వల్ల , ఇతరత్రా కారణాల వల్ల అందులోని డేటా రీడ్ అవని సిడిల నుండి సమాచారాన్ని ర్జికవర్ చెయ్యడానికి BadCopy Pro అనే సాఫ్ట్ వేర్ ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఫ్లాపీ డిస్క్ ల్లోని డేటాని కూడా రికవర్ చేసే ఈ సాఫ్ట్ వేర్ డిస్కుల్లోని చిన్న చిన్న బ్లాక్‌లుగా విశ్లేషించి అందులో సాధ్యమైనంత సమాచారాన్ని వెలికితీయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సాధారణ విండోస్ కమాండ్లు Copy, Paste వంటివి చేతులెత్తేసే డిస్క్ ల నుండి సైతం ఇది విజయవంతంగా సమాచారాన్ని రికవర్ చెయ్యగలుగుతుంది. అయితే డేటా బాగా డామేజ్ అయి ఉంటే, ఫైల్‌ని రికవర్ చెయ్యగలిగినా అది ఏమాత్రమూ ఉపయోగపడదు. దీనికి కారణం వీలైనన్ని డేటా బ్లాక్‌లని రికవర్ చేయగలదే తప్ప మొత్తం బాగా డామేజ్ అయిన డేటాని ఏ సాఫ్ట్ వేరైనా ఏం చెయ్యగలుగుతుంది చెప్పండి.

కామెంట్‌లు లేవు: