8, నవంబర్ 2007, గురువారం

వీడియో ఫైళ్ళని ఫ్లాష్ మూవీలుగా మార్చడం..
AVL,MPEG, MOV వంటి ప్రముఖ వీడియో ఫైల్ ఫార్మేట్లతోపాటు GIF, JPG, BMP వంటి ఇమేజ్ ఫార్మేట్లకు చెందిన ఫైళ్ళని ఫ్లాష్ SWF ఫార్మేట్‌లోకి మార్చడానికి పనికి వచ్చే ప్రోగ్రామే... Video to flash ఇలా జనరేట్ చేసిన ఫ్లాష్ ఏనిమేషన్లని ఫ్లాష్ Standalone Player తో EXE ఫైల్‌గా కన్వర్ట్ చేసుకుని ఏ సిస్టమ్‌లో అయినా ప్లే చేసుకోవచ్చు.